Eva Ahlströms stiftelse

Vi understöder ideella organisationer, föreningar eller enskilda personer i Finland eller utomlands som har gott rykte och dokumenterad erfarenhet av att arbeta lokalt eller globalt. Stiftelsen är grundad och förvaltad av medlemmar i familjen Ahlström.

Marginalisering blir dyrt för samhället

I dagsläget äger 1% av världens befolkning 50% av världens tillgångar. De 85 rikaste personerna i världen äger lika mycket som hälften av jordens fattigaste befolkning tillsammans. Världssituationen med polarisering, ökad segregering och större inkomstkyftor gör att människor tappar tron på världens ledare, på demokratin och på sin egen möjlighet att påverka. Också i välfärdslandet Finland har många hamnat i utanförskap. I en utredning som stiftelsen Me-säätiö har låtit göra konstateras bl.a att det finns 69 000 marginaliserade unga under 30 år i vårt land. De mänskliga och ekonomiska kostnaderna för en sådan utveckling är astronomiska – man räknar med att den årliga notan för en sådan mängd marginaliserade unga är 1,4 miljarder euro. EAS vill bidra till att minska denna negativa utveckling. Vi gör det genom att understöda olika organisationer som arbetar för utsatta kvinnor, barn och familjer, men vi vill också arbeta för att inspirera och engagera privatpersoner, företag och institutioner som har möjlighet att på ett eller annat sätt bidra till en mera jämlik och hållbar samhällsutveckling.

Maria Bondestam, ordförande
Eva Ahlström stiftelse

Håll dig à jour med Stiftelsens verksamhet

Stiftelsen har ett nyhetsbrev som utkommer två gånger om året.

Beställ