Eva Ahlströms stiftelse

Vi understöder ideella organisationer, föreningar eller enskilda personer i Finland eller utomlands som har gott rykte och dokumenterad erfarenhet av att arbeta lokalt eller globalt. Stiftelsen är grundad och förvaltad av medlemmar i familjen Ahlström.

Välgörenhet kommer inte att förändra samhället

Jag tror inte på välgörenhet eller fraser som att ”göra gott” eller att ”ge tillbaka”. Jag tror på att ”göra rätt” och förespråkar universella etiska värderingar som ärlighet, empati, respekt och rättvisa. Dessa är universella värderingar som omfattas av alla, oavsett religion, etnisk bakgrund, kön och ålder.

Varken välgörenhet eller ett gott hjärta kommer att förändra vårt samhälle. Det som krävs är handling, samarbete och verklig strukturell förändring.

Maria Ahlström-Bondestam,
Medgrundare och ordförande, Eva Ahlströms stiftelse