Eva Ahlströms stiftelse

Vi understöder ideella organisationer, föreningar eller enskilda personer i Finland eller utomlands som har gott rykte och dokumenterad erfarenhet av att arbeta lokalt eller globalt. Stiftelsen är grundad och förvaltad av medlemmar i familjen Ahlström.

Förändring efterlyses!

För att uppnå Förenta Nationernas 17 globala hållbarhetsmål behövs det investeringar i storleksklassen 5-7triljoner US dollar(!) per år. Så här mycket pengar finns inte, och enbart pengar är inte lösningen, det krävs en mer omfattande förändring.

Hållbarhetsmålen strävar till att avskaffa fattigdom samt hunger, uppnå hälsa och jämställdhet samt en god utbildning och tillgång till rent vatten för alla fram till år 2030. För att uppnå detta måste vi ändra på hur vi tänker och agerar, och hur vi bemöter och behandlar varandra. Vi måste börja se världen och dess resurser genom en ny och könsneutral lins. Om vi vill utrota fattigdom och ojämlikhet – de två största orsakerna till terrorism, konflikter och migration – måste vi tillsammans förändras samt tillsammans från grunden förändra vårt samhälle och vår värld.

Maria Bondestam, ordförande
Eva Ahlström stiftelse