Ahlström Collective Impact

Vårt långa och framgångsrika samarbete med UNICEF tillsammans med vår vision om att förändra hur välgörenhet uppfattas, har fungerat som inspiration för vårt nya samarbetsplattform med namnet Ahlström Collective Impact.

Ahlström Collective Impact (ACI) är ett unikt samarbete mellan företag, stiftelser och intressenter inom Ahlström-nätverket med syftet att göra strategiska investeringar med inverka som stöder genomförandet av FN: s mål för hållbar utveckling (SDG).

Vi tror på effekten av partnerskap och innovativt ömsesidigt fördelaktigt samarbete. ACI i samarbete med UNICEF Finland för samman aktieägare, anställda och kunder för att åstadkomma förändringar i samhället för de mest sårbara. Genom sitt banbrytande partnerskap med UNICEF hittar ACI möjligheter att innovera kring jämlikhet och hållbarhet för att lösa några av samhällets mest överhängande utmaningar.

Förutom Eva Ahlström-stiftelsen, som initierade samarbetet, utgörs de grundande parterna av Ahlström Capital, Ahlstrom-Munksjö, Antti Ahlström Perilliset, Destia och Glaston. Samtliga parter har åtagit sig att stödja UNICEFs arbete och är övertygade om att vi genom teaminsatser kan skala upp investeringar för större inverkan på både företag och barn.

Eva Ahlström-stiftelsen är ödmjuk och stolt över att utgöra en del av detta samarbete som manifesterar Ahlström-familjens vision En Bättre Värld för Framtida Generationer.

Läs mera om samarbetet här