Stiftelsekväll med CMI och UNICEF

Eva Ahlströms stiftelse ordnade en paneldiskussion om situationen i Syrien…


Stiftelsefusion ger betydande kapitaltillskott

Styrelserna för Stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms Minne sr (CTAS) och…


Projektet i Vietnam med HAPPY framskrider

Familjerna Hartwall, Ahlström och Paulig förenar sina krafter för att stöda…


Beslut om donationer

Under vårt årliga donationsmöte, beslöt stiftelsen att stöda följande inhemska…


#sägingettillmartti

Stiftelsen deltog med en donation på 40 000€ till insamlingen…


Samarbete med Ahlstrom-Munksjo Abp och Hand in Hand

Eva Ahlströms stiftelse understöder i samarbete med Ahlstrom-Munksjo Abp ett av…


Sex stiftelser gör gemensam stordonation till UNICEF för att stöda Syriens barn

Eva Ahlströms stiftelse beslöt i januari donera 50 000 euro till förmån för…


UNICEF Finland: Eva Ahlströms Stiftelse – en viktig samarbetspartner och betydande donator

UNICEF Finland ser Eva Ahlströms Stiftelse som en viktig samarbetspartner och…


Eva Ahlströms Stiftelse donerar 50.000€ till Syriens barn

Den FN-ledda konferensen om situationen i Syrien, som hölls i Helsingfors förra…


Förmögenhet förpliktar - Maria Bondestams tankar i UNICEF:s blogg (på finska)

NÄKÖKULMA Maria Bondestam Eva Ahlströmin säätiöstä kertoo miten ja miksi säätiö…