Beslut om donationer

Under vårt årliga donationsmöte, beslöt stiftelsen att stöda följande inhemska organisationer: Huvudstadens skyddshem (Pääkaupungin turvatalo r.y.), Norrmarks kyrka, Stationens barn rf och SOS Barnbyar.

Stationens barn rf är en ny samarbetspartner för stiftelsen och vi har under det senaste året  bekantat oss med deras verksamhet. Målet med föreningens verksamheten är att i förebyggande syfte få till stånd en personlig och fungerande dialog mellan vuxna och ungdomar. Föreningen har flera olika verksamhetsformer, den mest synliga torde vara Walkers ungdomscaféer som erbjuder ungdomar under 18 år en trygg plats att gå till efter skolan där det finns närvarande, trygga vuxna som vid behov kan stöda, vägleda och arbeta med ungdomarna. Ungdomscaféet i Helsingfors har årligen över 30 000 besökare.

Läs mera om Stationens barn rf här: http://www.asemanlapset.fi/sv