CMI 20-års jubileum

Grattis CMI till 20-års jubileumet! Vi har haft äran att samarbeta med CMI…


Eva Ahlströms stiftelse förser barnfamiljer i Finland med mat

Under den rådande COVID-19 corona pandemin blir många mindre bemedlade…


Nytt projekt i hemlandet fokuserar på att minska utanförskap bland unga

På Eva Ahlströms stiftelses initiativ ingås ett treårigt samarbete med…


Stationens barn arbetar bland flickor för att det behövs

Eva Ahlströms stiftelse har deltagit i finansieringen av det arbete med…


Eva Ahlströms stiftelse stöder SOS-barnbyars stödfamiljsverksamhet

Eva Ahlströms stiftelse är stolt samarbetspartner med SOS-barnbyar och har valt…


Davos World Economic Forum insikter

Eva Ahlströms stiftelses ordförande Maria Bondestam deltog på inbjudan av The…