Flyktingkrisen

Den pågående flyktingkrisen i Europa är den största sedan andra världskriget.…