Davos World Economic Forum insikter

Eva Ahlströms stiftelses ordförande Maria Bondestam deltog på inbjudan av The Rockefeller Foundation och Co-Impact i the World Economic Forum i Davos 2019. Maria hade blivit rekommenderad som en potentiell gäst av UBS-philanthropy group, också känt som The Optimus foundation.

Marias viktigaste takeaways från seminariet är;

  • Konceptet Co-Impact https://www.co-impact.io/ liknar mycket HAPPY och YHDESSÄ-initiativen som Eva Ahlströms stiftelse var medgrundare och ordförande för. För att få en större påverkan måste vi samarbeta och använda befintliga data för att göra de lösningar som har bevisats fungera skalbara. ”Uppfinn inte hjulet igen och arbeta inte i silos ”. Det är svårare och mera arbetsdrygt att samarbeta, men resultaten blir betydligt mer omfattande.
  • Det finns ett globalt behov av samarbete och systemändring ur ett könsneutralt perspektiv. Problemen som vi står inför klarar ingen av att lösa ensam, det krävs en total förändring och samarbete över sektorer.

Eva Ahlströms stiftelse vill gärna se en förändring i hur vi uppfattar filantropi eller välgörenhet och ”att göra gott ”. Vi bör i större utsträckning acceptera och förstå att ifall vårt liv är välsignat med gåvor, färdigheter och talang är vi också skyldiga att ansvarsfullt använda dessa på bästa möjliga sätt.