Donation till CMI:s kampanj #VÄRLDENSSÄMSTASKÄMT

Stiftelsen deltog med en donation på 40 000€ till CMI:s kampanj “Världens sämsta skämt”.

Som Finlands första kvinnliga industriledare gjorde Eva Ahlström plats för kvinnor kring förhandlingsborden. I hennes anda vill vi göra plats för kvinnor även kring fredsförhandlingsbordet – varaktig fred uppnås då både kvinnor och män deltar!

Läs mera om kampanjen här https://maailmanhuonoinvitsi.fi/.