Stödet från Eva Ahlströms stiftelse till UNICEFs barnskyddsprojekt kommer att hjälpa tiotusentals barn i Indien

Familjemedlemmar i Ahlström som är bosatta utanför Finland kommer att investera nästan 400 000 € under de kommande tre åren i UNICEFs barnskyddsprojekt i Västbengalen i Indien via Eva Ahlström Foundation International. Syftet är att utveckla barnskyddstjänster och att ge ökade kunskaper till de som arbetar lokalt med barnomsorg.

Barnskyddsprojektet i Västbengalen kommer att förbättra förhållandena och hjälpverksamheten i barnhemmen och barnomsorgsinrättningarna, upprätta tillfälliga boenden och stödja fosterfamiljarrangemang så att så många barn som möjligt får växa upp och utvecklas i en hemmiljö istället för under institutionella förhållanden.

Projektet kommer att beröra tusentals barn som bor i inrättningar, och upp till tiotusentals indiska barn kommer få hjälp och stöd.

Målet är att säkerställa att år 2022, då projektet slutar, så ska delstaten Västbengalen ha förbättrat kvaliteten på och tillgängligheten till förebyggande hjälpverksamheter för barn som riskerar bli övergivna eller på annat sätt bli åtskilda från sina familjer.

Stiftelsen har stöttat UNICEF sedan 2011

”Genom att investera i barnskydd hjälper vi barnen att ta sig ur fattigdom och skyddar dem mot att bli utnyttjade och utsatta för kränkningar. Jag är väldigt glad över att UNICEFs långsiktiga arbete och samarbetet med de lokala myndigheterna gör att projektet kan utvidgas till att omfatta ett så stort antal barn i Kolkata city och i övriga Västbengalen”, säger Anne Canepa, ordförande i Eva Ahlström Foundation Internationals styrkommitté, en underavdelning grundad av medlemmar familjen som är bosatta utanför Finland.

”Att skapa någonting nytt utifrån existerande familjevärderingar och familjearv känns stort. Vi upplever verkligen att vi som familj kan göra skillnad och ser att barnskyddet har en grundläggande roll i att bygga stabila samhällen för framtiden. Vår erfarenhet är att UNICEF är den organisation som effektivt får till stånd bestående förändringar för barnen”, säger Maria Bondestam, ordförande i Eva Ahlströms stiftelse.

Eva Ahlströms stiftelse har stöttat UNICEFs arbete för barn världen över sedan 2011. För närvarande stöder stiftelsen ett barnskyddsprogram i Zambia. Dessutom medverkar stiftelsen som en av familjerna i projektet BF&HAPPY med målsättningen att minska mödra- och barnadödligheten i Rwanda.

I Indien finns 20 miljoner barn som blivit föräldralösa eller som övergivits av sina föräldrar

I dagsläget finns det cirka 20 miljoner föräldralösa barn i Indien. Av dessa har mindre än 1 % förlorat båda föräldrarna. De flesta har övergivits av sina föräldrar, försvunnit eller räddats från väldigt svåra förhållanden, som människohandel, utnyttjande eller brottslighet. De här barnens öde är en följd av extrem fattigdom, missbruk, misshandel och hälsoproblem. Deras chans att växa upp och utvecklas till att nå sin fulla potential är mycket liten.

Bildtext: Pojkar i Västbengalen i augusti 2019. UNICEF hjälper ungdomarna genom att ordna diskussionsgrupper där de kan prata om personliga angelägenheter och får stöd med att bearbeta emotionella och sociala förändringar. Det ordnas grupper både skilt och gemensamt för pojkar och flickor.

Bild: ©UNICEF UNI213183 Narain 2019

Läs mera om nyheten på finska: https://www.unicef.fi/tiedotus/uutisarkisto/2020/eva-ahlstromin-saation-tuella-autetaan-jopa-kymmenia-tuhansia-lapsia-unicefin-lastensuojeluhankkeessa/