Hösten 2019 grundades satellitorganisationen Eva Ahlström Foundation International (EAFI) på initiativ av stiftelsens styrelse och utomlands boende släktingar. Eva Ahlström International blir en del av stiftelsens ekosystem och verkar under samma stadga och regelverk som Eva Ahlström stiftelse. Eva Ahlström International har en egen styrgrupp bestående av Anne Canepa (ordförande), Pauline Borg, Catherine Bernhard, Jessica Caruso, Niklas Gistö och Stefan Studer. Syftet med satellitorganisationen är att underlätta och möjliggöra för utomlands boende familjemedlemmar att engagera sig i stiftelsens arbete. Framtida donationsmål och projekt görs i samverkan mellan EAS och EAFI.