Eva Ahlströms stiftelse fortsätter sitt samarbete med UNICEF Finland

Eva Ahlströms stiftelse har gjort en ny donation om 200.000 € till UNICEF Finland. Med hjälp av donationen stöder stiftelsen ett vatten- och sanitetsprojekt i delstaten Rajasthan i Indien. Det fortsatta samarbetet med UNICEF Finland har möjliggjorts tack vare ett understöd till stiftelsen på 200.000€ av börsbolaget Ahlström Abp.
Indien är det land i världen, där det dör flest barn under fem år på grund av diarré. Helt konkret innebär detta att 1.000 barn dör varje dag i Indien på grund av denna orsak. När det inte finns och användningen av vatten, sanitet och hygien är dålig blir barn undernärda och deras utveckling avstannar, vilket i sin tur leder till att barnen fråntas sina möjligheter att kunna utvecklas till sin fulla potential. I Rajasthan dör vart tolfte barn före de fyller fem år, vilket till hög grad beror på den dåliga vatten- hygien-, och sanitetssituationen i delstaten. Situationen är särskilt dålig i delstatens stamsamhällen.

 

 

UNICEFs projekt i Rajasthan omfattar 300 skolor, genom vilka sammanlagt
40.000 barn och 15.000 familjer beräknas nås. Grundtanken är att när barnen lärt sig betydelsen av rent vatten och hygien i skolan, för de med sig kunskapen hem. UNICEFs mål är att myndigheterna i delstaten sedan kopierar projektet i de övriga delarna av Rajasthan. Projektet pågår från juni 2014 till juni 2017.
Under åren 2011-2014 understödde Eva Ahlströms stiftelse UNICEFs vatten-, sanitets- och hygienprogram i den indiska delstaten Madhya Pradesh. Pilotprojektet har varit mycket lyckat och idag tillämpar delstaten den kunskap som erhållits genom projektet i hela delstaten.
Projektet i Madhya Pradesh är ett utmärkt exempel på hur hållbar utveckling kan byggas upp från gräsrotsnivå på ett bestående sätt.
Även detta samarbete förverkligades tack vare ett understöd till stiftelsen av Ahlström Abp.
I och med de goda resultaten i Madhya Pradesh, är vår förhoppning att också det nya projektet skall kunna förbättra levnadsstandarden och förutsättningarna för barnen i Rajasthan på ett bestående sätt.
Läs mer om vårt tidigare projekt i samarbete med UNICEF Finland här.

(Foto: copyright UNICEF/Haru).