Eva Ahlströms stiftelse stöder SOS-barnbyars stödfamiljsverksamhet

Eva Ahlströms stiftelse är stolt samarbetspartner med SOS-barnbyar och har valt att investera i deras stödfamiljsverksamhet. Stödfamiljsverksamheten ger låg tröskelhjälp i ett tidigt skede för familjer som lever i en stressig dag-till-dag-miljö. SOS Barnby har utvecklat sin verksamhet i över tre år i Esbo och nu utvidgas tjänsten till nya platser.

Läs mera om samarbetet här: https://www.sos-lapsikyla.fi/ajankohtaista/artikkeli/news/eva-ahlstromin-saatiolta-merkittava-lahjoitus-sos-lapsikylan-tukiperhetyon-vauhdittamiseen/