Eva Ahlströms stiftelse tar plats i UNICEF INTERNATIONAL COUNCIL

Eva Ahlströms stiftelse har som första finländska aktör erbjudits plats i det nygrundade organet Unicef International Council (UIC) som upprättades 2017. Syftet med organet är att erbjuda UNICEFs mest inflytelserika privata donatorer/samarbetspartners ett forum att utbyta tankar och erfarenheter kring socialt ansvar och UNICEFs arbete. Det första ordinarie mötet hölls i Florence, Italien på UNICEFs innovationscenter “Innocenti” den 11-13 november 2018 där stiftelsen representerades av ordförande Maria Bondestam och Johannes Gullichsen.

Eva Ahlströms stiftelse är tacksamma för inbjudan, som är tecken på uppskattning av stiftelsens långvariga och engagerade samarbete med UNICEF:

”The value of the partnership with Eva Ahlström Foundation goes beyond the financial support itself. Eva Ahlström Foundation is a strong advocate for child rights and the work of UNICEF. The foundation has successfully engaged a variety of new stakeholders in UNICEF’s work, resulting in both financial results and in UNICEF’s message reaching new audiences. We are extremely proud that Eva Ahlström Foundation sees our colaboration not only as donations but as an investment in the future of humanity. Through its own approaches Eva Ahlström Foundation boldly changes the way doing good is perceived” says Marja-Riitta Ketola, Executive Director of UNICEF Finland.