Eva Ahlströms stiftelse vill stöda arbetet för varaktiga fredslösningar – Nytt samarbetsavtal med CMI

Dagens våldsamma konflikter går inte att lösa med mera våld och krig – varaktig fred kräver förhandlingar. Eva Ahlströms stiftelse har ingått ett treårigt samarbetsavtal med CMI. Målet med samarbetet är att stöda organisationens arbete för varaktiga och fredliga lösningar i konfliktsituationer.

Som en del av det nya samarbetsavtalet stöder stiftelsen CMI:s arbete för att lindra spänningarna och främja fred på Koreahalvön. Konflikten i Korea präglas av en gammal lokal, en internationellt politisk och en stormaktspolitiks aspekt. Intressebevakarna i konflikten är många och splittrade. CMI har blivit ombedda att hjälpa, det här är en unik möjlighet för en finsk organisation att delta i fredsförebyggande arbete kring en internationellt central konflikt.

Stiftelsen ser att fredsprocessen har en central roll då det gäller att förbättra levnadsförhållandena för befolkningen i Nordkorea. Gemensamt förhandlade lösningar är det enda sättet att uppnå hållbart samarbete som gynnar också den mest utsatta delen av den koreanska befolkningen.