Ahlström Collective Impact

Pitkä ja menestyksekäs yhteistyömme UNICEF:in kanssa sekä visiomme muuttaa käsitystä hyvän tekemisestä on toiminut uuden Ahlström Collective Impact –yhteistyöalustamme inspiraationa.

Ahlström Collective Impact (ACI) on ainutlaatuinen Ahlströmin verkostoon kuuluvien yritysten, säätiöiden ja sidosryhmien yhteistyöalusta, jonka tavoitteena on tehdä strategisia, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista tukevia investointeja.

Uskomme kumppanuuden sekä innovatiivisen, molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön voimaan. ACI tuo yhteistyössä Suomen UNICEFin kanssa yhteen sidosryhmät, työntekijät ja asiakkaat työskentelemään yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille. Uraauurtava kumppanuus UNICEF:in kanssa mahdollistaa tasa-arvoon ja kestävyyteen liittyvät innovaatiot, joiden kautta on mahdollista ratkaista joitakin yhteiskunnan polttavimmista kysymyksistä.

Yhteistyön käynnistäneen Eva Ahlströmin Säätiön lisäksi ACI:n perustamisessa olivat mukana Ahlström Capital, Ahlstrom-Munksjö, Antti Ahlström Perilliset, Destia ja Glaston. Ne kaikki ovat sitoutuneet tukemaan UNICEF:in työtä ja uskovat, että investointien mittakaavaa ja sitä kautta vaikutusta sekä liiketoimintaan että lapsiin on mahdollista kasvattaa yhteisvoimin.

Eva Ahlströmin Säätiö on ylpeä ja otettu saadessaan olla osa tätä yhteistyötä, joka ajaa Ahlströmin perheyhtiön visiota olla mukana rakentamassa ”parempaa tulevaisuutta tuleville sukupolville”.

Lue lisää yhteistyöstä tästä