Davos World Economic Forum päähuomiot

Eva Ahlströmin säätiön puheenjohtaja Maria Bondestam osallistui Maailman talousfoorumin vuoden 2019 kokoukseen Davosissa. Bondestamin olivat alun perin kutsuneet paikalle Rockefeller-säätiö ja Co-Impact, joille häntä oli suositellut mahdolliseksi vieraaksi UBS:n hyväntekijäverkosto (Optimus-säätiö).

Bondestamin päähuomiot seminaareista olivat seuraavat:

  • Co-Impactin konsepti (https://www.co-impact.io/) muistuttaa paljon HAPPY- ja YHDESSÄ-hankkeita, joita Eva Ahlströmin säätiö on ollut käynnistämässä, perustamassa ja vetämässä. Suuremman vaikutuksen saavuttamiseksi meidän on tehtävä yhteistyötä ja hyödynnettävä jo olemassa olevaa tietoa, jotta toimiviksi osoittautuneita ratkaisuja pystytään skaalaamaan. Yhteistyö vaatii enemmän ja kovempaa työtä, mutta myös tulokset ovat suurempia.
  • Globaalilla tasolla on olemassa selkeä tarve yhteistyölle ja järjestelmämuutokselle sukupuolisen voimaannuttamisen näkökulmasta. Kukaan ei voi ratkaista edessämme olevia ongelmia yksin – tarvitaan täydellinen muutos ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä.

Eva Ahlströmin säätiö uskoo, että myös yleistä käsitystä filantropiasta ja “hyväntekeväisyydestä” on muutettava. Meidän täytyy tunnustaa ja ymmärtää, että ihmisellä, jota elämä on siunannut lahjoilla ja lahjakkuudella, on velvollisuus käyttää noita lahjoja parhaalla ja viisaimmalla mahdollisella tavalla.