Eva Ahlströmin säätiö

Eva Ahlströmin Säätiö on yleishyödyllinen, humanitaarisesti suuntautunut säätiö, joka keskittyy hädässä olevien naisten, lasten ja nuorten auttamiseen tukemalla järjestöjä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, joilla on hyvä maine ja todistettavasti kokemusta työskentelystä taloudellisen tuen antamisessa Suomessa ja ulkomailla. Säätiö on perustettu Eva Ahlströmin jälkeläisten toimesta.

Hyväntekeväisyys ei tule muuttamaan yhteiskuntaa

En usko hyväntekeväisyyteen tai ilmauksiin kuten ”tehdä hyvää” tai ”antaa takaisin”. Uskon ”oikein tekemiseen” ja kannatan universaaleja eettisiä arvoja, kuten rehellisyyttä, empatiaa, kunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta. Nämä ovat universaaleja arvoja, jotka ovat kaikille yhteisiä uskonnosta, etnisestä taustasta, sukupuolesta ja iästä riippumatta.

Hyväntekeväisyys tai hyvä sydän ei tule muuttamaan yhteiskuntaamme. Tarvitaan toimintaa, yhteistyötä ja todellista rakenteellista muutosta.

Maria Ahlström-Bondestam,
Perustajajäsen ja puheenjohtaja, Eva Ahlströmin säätiö