Eva Ahlströmin säätiö

Eva Ahlströmin Säätiö on yleishyödyllinen, humanitaarisesti suuntautunut säätiö, joka keskittyy hädässä olevien naisten, lasten ja nuorten auttamiseen tukemalla järjestöjä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, joilla on hyvä maine ja todistettavasti kokemusta työskentelystä taloudellisen tuen antamisessa Suomessa ja ulkomailla. Säätiö on perustettu Eva Ahlströmin jälkeläisten toimesta.

Muutosta tarvitaan!

Yhdistyneet kansakunnat ovat asettaneet 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joiden saavuttamiseksi tarvitaan 5-7 biljoonan dollarin (!) investointeja vuodessa. Luku on uskomaton. Ongelmia ei kuitenkaan ratkaista vain rahalla, vaan tarvitaan laajempaa muutosta.

Kestävän kehityksen tavoitteilla halutaan poistaa köyhyys ja nälkä, saavuttaa tasa-arvo sekä taata terveellinen elämä, hyvä koulutus ja puhtaan veden saanti kaikille vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi meidän pitää muuttaa, miten ajattelemme ja toimimme ja miten kohtelemme toisiamme. Maailma resursseineen on nähtävä uudella ja sukupuolineutraalilla tavalla. Jos haluamme poistaa köyhyyden ja eriarvoisuuden – kaksi suurinta syytä terrorismiin, konflikteihin ja muuttoliikkeeseen –, meidän on ensin yhdessä muututtava, niin että voimme yhdessä muuttaa yhteiskuntaa ja maailmaa.

Maria Bondestam, puheenjohtaja
Eva Ahlströmin säätiö