Eva Ahlströmin säätiö

Eva Ahlströmin Säätiö on yleishyödyllinen, humanitaarisesti suuntautunut säätiö, joka keskittyy hädässä olevien naisten, lasten ja nuorten auttamiseen tukemalla järjestöjä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, joilla on hyvä maine ja todistettavasti kokemusta työskentelystä taloudellisen tuen antamisessa Suomessa ja ulkomailla. Säätiö on perustettu Eva Ahlströmin jälkeläisten toimesta.

Syrjäytyminen tulee kalliiksi yhteiskunnalle

Tänä päivänä 1 % maailman väestöstä omistaa 50 % maailman varallisuudesta. Maailman 85 rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin puolet maailman köyhimmistä asukkaista yhteensä. Maailmantilanteen polarisoituminen, syrjäytymisen lisääntyminen ja kasvavat tuloerot saavat ihmiset menettämään uskoaan maailman johtajiin, demokratiaan ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Myös hyvinvointivaltio Suomessa monet ovat syrjäytyneet. Me-säätiön teettämässä tutkimuksessa todetaan muun muassa, että maassamme on 69 000 syrjäytynyttä alle 30-vuotiasta nuorta. Kehityksen inhimillinen ja taloudellinen hinta on tähtitieteellinen – tällaisen syrjäytyneiden nuorten määrän arvioidaan maksavan 1,4 miljardia euroa vuodessa.

EAS haluaa olla mukana vähentämässä kielteistä kehitystä. Pyrimme tähän tukemalla haavoittuvassa asemassa olevien naisten, lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä järjestöjä. Lisäksi haluamme inspiroida ja saada mukaan yksityishenkilöitä, yrityksiä ja instituutioita, joilla on tavalla tai toisella mahdollisuus edistää yhteiskunnan tasa-arvoisempaa ja kestävämpää kehitystä.

Maria Bondestam, puheenjohtaja
Eva Ahlströmin säätiö

Haluatko seurata säätiön toimintaa?

Säätiön uutiskirje ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Tilaa uutiskirje