Säätiöiden sulautuminen tuo huomattavan pääomalisän

Christina och Torsten Ahlströms Minne (CTAM) -säätiön ja Eva Ahlströmin säätiön hallitukset ovat 9.3.2018 allekirjoittaneet sulautumissopimuksen koskien säätiöiden sulautumista siten, että edellä mainittu sulautuu Eva Ahlströmin säätiön.

Fuusioitumisen perusteena on säätiöiden samankaltainen toiminta ja arvopohja. Fuusion myötä Eva Ahlströmin säätiön toimintaedellytykset parantuvat muun muassa, koska Eva Ahlströmin säätiön pääomapohja lähes kaksinkertaistuu. CTAM -säätiöstä Eva Ahlströmin säätiöön siirrettyjen varojen kirjanpitoarvo oli vuoden 2017 lopussa noin 0,9 miljoonaa euroa, ja varojen käypä arvo on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Sulautumisprosessi käynnistyy välittömästi, ja suunniteltu päivämäärä sulautumisen täytäntöönpanolle on 31.8.2018. Sulautumisen täytäntöönpano vaatii tavanomaisen viranomaishyväksyntää.

Eva Ahlströmin säätiön toiminta on ollut asiantuntevaa, ja säätiö on osoittanut halua työskennellä niiden asioiden puolesta, joita myös meidän säätiömme edustaa. Olemme vaikuttuneita säätiön kapasiteetista, sanoo CTAM-säätiön puheenjohtaja Carl Ahlström.

Arvostamme CTAM-säätiön hallituksen toiminnallemme antamaa tukea ja tunnustusta. Olemme erittäin kiitollisia tästä luottamuksenosoituksesta ja siitä, että saamme jatkaa toimintaamme selvästi vahvemman taseen avulla, jonka tämä sulautuminen ja sen myötä kasvanut pääoma mahdollistavat,  sanoo Eva Ahlströmin säätiön puheenjohtaja Maria Bondestam.