Eva Ahlströmin Säätiö perustettiin keväällä 2010 Eva Ahlströmin naispuolisten jälkeläisten toimesta.

Eva Ahlström Säätiön nimi on huomionosoitus matriarkka Eva Ahlströmille (1848-1920), joka yhdessä aviomiehensä Antti Ahlströmin (1827-1896) kanssa antoi avokätisiä lahjoituksia sairaanhoitoa, koulutusta ja kulttuuria varten.

Miksi, mitä ja miten-Eva Ahlströmin säätiö 2010-2020

Eva Ahlströmin Säätiö on yleishyödyllinen, humanitaarisesti suuntautunut säätiö, joka keskittyy hädässä olevien naisten, lasten ja nuorten tukemiseen. Säätiön säädöksissä tavoitteeksi määritellään ”tukemaan Suomessa ja ulkomailla järjestöjä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, joilla on hyvä maine ja todistettavasti kokemusta työskentelystä taloudellisen tuen antamisessa ensisijaisesti naisille ja lapsille, jotka joutuvat köyhyyden, sorron, sodan, poliittisen epävakauden, luonnonkatastrofien tai muiden vaikeiden olosuhteiden takia elämään huonoissa olosuhteissa”.