Aseman Lasten tyttötyö syntyi nuorten tarpeesta

Eva Ahlströmin säätiö on ollut mukana rahoittamassa Aseman Lapset ry:n tyttötyötä sen toiminnan aloittamisesta lähtien. Tyttötyö on osa Aseman Lasten Walkers-toimintaa, joka tarjoaa nuorille maksuttomia tapaamispaikkoja Walkers-talon, -bussin ja -autojen muodossa.

Walkers-toiminnan kautta nuoret pääsevät keskustelemaan keskenään, mutta myös turvallisten aikuisten kanssa. Joillekin nuorille Aseman Lasten työntekijät ja vapaaehtoiset ovat heidän elämässään ensimmäisiä turvallisia aikuisia. Walkers-toiminta perustuu pitkälti nuoren luottamuksen rakentamiseen, kuuntelemiseen ja ajan antamiseen. Tähän perustuu myös tyttötyö.

Aseman Lapset huomasivat kentällä suuria puutteita nuorten tietoisuudesta seksuaaliterveydestä, jota paikatakseen tyttötyö perustettiin. Tyttötyön alkaessa Walkers-toiminta sai uuden työntekijän, joka voi keskittyä juuri tyttötyön teemoihin. Kohderyhmä on 13-21-vuotiaat työt ja nuoret naiset. Tyttötyön tarkoituksena on kasvattaa tyttöjen ja nuorten naisten tietoa seksuaaliterveydestä, omasta kehostaan, parisuhteista ja omista rajoistaan.

Tyttötyössä nuorille luodaan tila, jossa nuoret tuntevat olonsa turvalliseksi ja he voivat vapaasti purkaa mieltään ja saada vastauksia mieltään askarruttaviin kaikenlaisiin kysymyksiin.  Tyttötyö antaa mahdollisuuden myös vaikuttaa yksilön kaveripiiriin, kun kaikki saadaan saman pöydän ääreen keskustelemaan ja oppimaan.

Aseman Lasten toiminnanjohtaja Christian Wentzel toteaa, että nuorissa on nähtävissä miten lapsuus on lyhentynyt ja nuoruus pidentynyt, mistä johtuen myös seksuaalisuuteen liittyvät aiheet tulevat vastaan nopeammin.

”Maailmassa on paljon asioita, joita on helpompi käsitellä, kun on vähän kilometrejä takana. Jos ne tulevat eteen liian aikaisin se voi aiheuttaa hämminkiä ja pahoinvointia”, toteaa Wentzel. Myös asiat kuten sosiaalinen media, yhteiskunnan nopeutunut tahti sekä mahdollisuuksien määrä lisäävät nuorissa ahdistusta: ”Maailma muuttuu, tämän päivän nuorilla on monelta osin ihan eri haasteet kuin aikaisemmilla sukupolvilla”.

Aseman Lasten työntekijöillä on satoja tuhansia kohtaamisia nuorten kanssa vuoden aikana ympäri Suomea. Walkers-auton avulla toiminta kohtaa nuoria myös pienemmillä paikkakunnilla.

Tyttötyössä on tiedon lisäämisen lisäksi pitkälti kyse nuorten näkemisestä. ”Kysytään mitä kuuluu, annetaan aikaa ja oikeasti kuunnellaan se vastaus, se on isoin juttu tässä yhtälössä”, kertoo Wentzel. Tämä pätee niin tyttötyössä kuten kaikkien jokapäiväisessä elämässä: ”Meillä on kaikilla vastuu toisistamme”.