Flyktingkrisen

Den pågående flyktingkrisen i Europa är den största sedan andra världskriget. Det är en ny och inte helt enkel situation Finland och hela EU står inför. Eva Ahlströms stiftelse har donerat 100 000 euro till FN:s barnfond för att stödja arbetet för flyktingkrisen.

Läs mer om stiftelsens donation till UNICEF Finland: Hbl och UNICEF:

Läs mer om flyktingkrisen här:
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/hataapu/pakenevat-lapset/

Stiftelsen funderar som bäst även på hur vi på bästa möjliga sätt kan hjälpa dem som behöver det här hemma i Finland och återkommer till saken så snart som möjligt.