Fusionen med stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms

Fusionen av Stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms minne med Eva Ahlströms stiftelse verkställdes den 31.8.2018

Styrelserna för Stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms Minne sr (nedan ”CTAS”) och Eva Ahlströms Stiftelse (nedan ”EAS”) undertecknade i våras ett fusionsavtal gällande fusion av de två stiftelserna så att CTAS fusioneras in i EAS. Fusionen verkställdes den 31.8.2018

Bakgrund till fusionen är de två stiftelsernas likartade verksamhet samt värdegrund. Genom fusionen förbättras EAS verksamhetsförutsättningar i och med att kapitalbasen i EAS så gott som fördubblas.

Eva Ahlströms Stiftelse har visat kompetens och vilja att jobba för de saker som stiftelsen representerar och vi är imponerade av den kapacitet som stiftelsen visat säger Carl Ahlström, styrelseordförande för CTAS.

Vi sätter stort värde på det stöd och erkännande vi fått av styrelsen för CTAS för vår verksamhet. Vi är mycket tacksamma över detta förtroende och ser fram emot att kunna fortsätta vår verksamhet med en klart starkare balans tack vare det kapitaltillskott som fusionen medför säger Maria Bondestam, styrelseordförande för EAS.

 

För tilläggsinformation vänligen kontakta:

Carl Ahlström +358-40-5165577; carl.ahlstrom@mantellum.fi

Maria Bondestam, +358-50-5670567, maria.bondestam@evaahlstromsstiftelse.fi

CTAS är grundat år 1993 av Torsten, Johan, Lars, Erik och Carl Ahlström till minnet av Christina
Ahlström. Margareta Lund var med och finansierade stiftelsen då den grundades. Stiftelsens ändamål är att hjälpa och stöda mindre bemedlade och nödställda personer och familjer.

EAS grundades 2010 av kvinnliga ättlingar till Eva Ahlström (1848−1920). Eva och hennes make, industrimannen Antti Ahlström (1827−1896), gav frikostiga donationer till olika kulturella och sociala ändamål och insåg tidigt hur viktigt det var att också flickor fick utbildning. Stiftelsens syfte är att stöda utsatta kvinnor, barn och familjer i Finland och utomlands samt att verka som en plattform för socialt ansvar inom familjen Ahlström.