Stiftelsen stöder

Unicef

Stiftelsen har stött UNICEFs arbete till förmån för världens barn ända sedan år 2011.

CMI

Stiftelsen stöder CMI:s fredsarbete. Organisationen grundades av president Martti Ahtisaari.

Hand in Hand

Stiftelsen stöder ett 2 årigt byprojekt, drivet av Hand in Hand i Indien.

Stiftelsen inleder nytt samarbete med Munksjö Abp och Hand in Hand

Vi glädjen att meddela att Eva Ahlströms stiftelse har ingått ett nytt donationsavtal med Munksjö…

LÄS MER

Flyktingkrisen

Stiftelsen har donerat till FN:s barnfond för att stödja arbetet för flyktingkrisen.

Sex stiftelser gör gemensam stordonation till UNICEF för att stöda Syriens barn

Eva Ahlströms stiftelse beslöt i januari donera 50 000 euro till förmån för barnen i Syrien.…

LÄS MER

Happy-samarbetet

August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva Ahlströms stiftelse och familjen Paulig har förbundit sig att tilsammans stöda UNICEFs arbete som stöder utbildningen av handikappade barn i Vietnam.

En donation på över 300 000 euro hjälper handikappade barn i Vietnam

Familjerna Hartwall, Ahlström och Paulig hoppas genom sitt exempel inspirera andra att gemensamt…

LÄS MER

Understöd i Finland

I Finland understöder Eva Ahlströms stiftelse som bäst Stationens Barn rf och SOS-Barnbyar Finland i deras arbete. Stationens Barn arbetar för att i förebyggande syfte få till stånd en fungerande dialog mellan ungdomar och vuxna, organisationen driver bland annat ungdoms-caféet Walkers. SOS-Barnbyar hjälper de mest utsatta barnen och ungdomarna i Finland (och i världen) och arbetar för att öka välbefinnandet bland barnfamiljer. De strävar efter att ge alla barn möjligheten att leva en så vanlig barndom som möjligt i en familj och i en trygg omgivning.

Stiftelsen har också understött andra organisationer i Finland som är inriktade på att bekämpa familjevåld. Organisationerna driver både upplysnings- och utbildningsarbete och olika former av stödboende. Den allra första donationen i stiftelsens historia (2010) gick till Folkhälsans arbete mot våld i hemmet (www.folkhalsan.fi ). Stiftelsen har också understött stödboendeenheten Porin Esikko samt ett jourhem i Helsingfors. Båda arbetar under takorganisationen Ensi-ja turvakotien liitto (www.ensijaturvakotienliitto.fi).

Dessutom har stiftelsen understött Norrmarks församlings diakoniarbete, Vanaja fängelses familjeavdelning och Mannerheims barnskyddsförbund (Lokalföreningen i Norrmark).