Stiftelsen stöder

Unicef

Stiftelsen har stött UNICEFs arbete till förmån för världens barn ända sedan år 2011.

CMI

Stiftelsen stöder CMI:s fredsarbete. Organisationen grundades av president Martti Ahtisaari.

Flyktingkrisen

Stiftelsen har donerat till FN:s barnfond för att stödja arbetet för flyktingkrisen.

Sex stiftelser gör gemensam stordonation till UNICEF för att stöda Syriens barn

Eva Ahlströms stiftelse beslöt i januari donera 50 000 euro till förmån för barnen i Syrien.…

LÄS MER

Happy-samarbetet

August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva Ahlströms stiftelse och familjen Paulig har förbundit sig att tilsammans stöda UNICEFs arbete som stöder utbildningen av handikappade barn i Vietnam.

En donation på över 300 000 euro hjälper handikappade barn i Vietnam

Familjerna Hartwall, Ahlström och Paulig hoppas genom sitt exempel inspirera andra att gemensamt…

LÄS MER

Understöd i Finland

I Finland understöder Eva Ahlströms stiftelse som bäst Stationens Barn rf och SOS-Barnbyar Finland i deras arbete. Stationens Barn arbetar för att i förebyggande syfte få till stånd en fungerande dialog mellan ungdomar och vuxna, organisationen driver bland annat ungdoms-caféet Walkers. SOS-Barnbyar hjälper de mest utsatta barnen och ungdomarna i Finland (och i världen) och arbetar för att öka välbefinnandet bland barnfamiljer. De strävar efter att ge alla barn möjligheten att leva en så vanlig barndom som möjligt i en familj och i en trygg omgivning.

Stiftelsen har också understött andra organisationer i Finland som är inriktade på att bekämpa familjevåld. Organisationerna driver både upplysnings- och utbildningsarbete och olika former av stödboende. Den allra första donationen i stiftelsens historia (2010) gick till Folkhälsans arbete mot våld i hemmet (www.folkhalsan.fi ). Stiftelsen har också understött stödboendeenheten Porin Esikko samt ett jourhem i Helsingfors. Båda arbetar under takorganisationen Ensi-ja turvakotien liitto (www.ensijaturvakotienliitto.fi).

Dessutom har stiftelsen understött Norrmarks församlings diakoniarbete, Vanaja fängelses familjeavdelning och Mannerheims barnskyddsförbund (Lokalföreningen i Norrmark).