Här kan du läsa inlägg om aktuella ärenden gällande stiftelsens verksamhet.

Stiftelsekväll med CMI och UNICEF

Eva Ahlströms stiftelse ordnade en paneldiskussion om situationen i Syrien under rubriken Ut ur…

Stiftelsefusion ger betydande kapitaltillskott

Styrelserna för Stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms Minne sr (CTAS) och Eva Ahlströms…

Projektet i Vietnam med HAPPY framskrider

Familjerna Hartwall, Ahlström och Paulig förenar sina krafter för att stöda UNICEF:s arbete i…