Nytt projekt i hemlandet fokuserar på att minska utanförskap bland unga

På Eva Ahlströms stiftelses initiativ ingås ett treårigt samarbete med HelsingforsMission tillsammans med familjen Berner, August Ludvig Hartwalls stiftelse, Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse och Veikko Laine Oy.

HelsingforsMission är en organisation inom socialsektorn som uppmanar finländarna att kämpa för de bortglömda i samhället – mot ensamhet. Ensamheten är ett djupare problem än den ekonomiska fattigdomen eftersom den drabbar alla ålders- och socialgrupper. Ensamhet är orsak till svårlösta problem i samhället, sådana som barns illamående, depression, arbetsoförmåga och åldringars självmord. HelsingforsMissions ungdomsarbete strävar till att minska utanförskapet bland unga genom att erbjuda lågtröskelhjälp som ökar ungas välmående och stöder deras handlingskraft.

Projektet är spännande och unikt eftersom det sammanför flera olika organisationer och familjer i viljan att stöda ungas välmående i tid. Vi ser detta som en investering som gör det möjligt för HelsinkiMission att utveckla förebyggande tjänster för ungdomar som en del av de tjänster som erbjuds ungdomar i staden. I bästa fall är slutresultatet av projektet en modell som kan utvidgas till andra städer och kommuner i Finland.

Läs mera om projektet här (på finska): https://www.helsinkimissio.fi/uutiset/helsinkimissiolle-lahes-miljoona-euroa-nuorten-auttamiseksi