Eva Ahlströms stiftelse grundades våren 2010 på initiativ av flera av Eva Ahlströms kvinnliga efterkomlingar.

Stiftelsens namn syftar på kommerserådinnan Eva Ahlström (1848–1920) som tillsammans med sin make, kommerserådet Antti Ahlström (1827–1896) gav betydande donationer till bland annat utbildning, hälsovård och kulturella ändamål.

Varför, vad och hur -Eva Ahlströms stiftelse 2010-2020

Idén till Eva Ahlströms stiftelse växte fram i augusti 2008 bland några kvinnor inom släkten Ahlström. I maj 2010 gav patent- och registerstyrelsen de 25 initiativtagarna tillstånd att grunda stiftelsen, som infördes i stiftelseregistret 27.10.2010.

Eva Ahlströms stiftelse är en allmännyttig, humanitärt inriktad stiftelse med fokus på kvinnor, barn och unga. Ändamålet med stiftelsen är enligt stadgan ”att understöda ideella organisationer, föreningar eller enskilda personer i Finland eller utomlands som har gott rykte och dokumenterad erfarenhet av att arbeta globalt eller lokalt med att ekonomiskt understöda i första hand kvinnor och barn som befinner sig i utsatt läge på grund av fattigdom, förtryck, krig, politiska oroligheter, naturkatastrofer eller andra svåra omständigheter”.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att styrelsen årligen utser en eller flera bidragsmottagare som motsvarar beskrivningen ovan.​​

Medlemskap: Stiftelsen är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder. Delegationen är ett samarbetsorgan vars medlemmar har förbundit sig att följa god stiftelsepraxis.