Sex stiftelser gör gemensam stordonation till UNICEF för att stöda Syriens barn

Eva Ahlströms stiftelse beslöt i januari donera 50 000 euro till förmån för barnen i Syrien. Samtidigt utmanade vi en mängd andra stiftelser att delta. Flera stiftelser antog utmaningen: Otto A. Malms donationsfond, Tiina ja Antti Herlinin Säätiö, Stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms minne, August Ludvig Hartwalls stiftelse och Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse. Det totala insamlade beloppet steg till 135 000 euro. Medlen används till förmån för Syriens barn inom Syrien och i grannländerna. UNICEF förser barn och familjer med bl.a. tillgång till rent dricksvatten och sanitetsprodukter samt hälsovård och strävar också efter att ge barnen möjlighet till skolgång.

Den FN-ledda konferensen om situationen i Syrien som hölls i Helsingfors i januari i år var en påminnelse om det fortsatt enorma biståndsbehovet i Syrien och i de grannländer som tar emot syriska flyktingar. Även om vårt dagliga nyhetsflöde inte längre fylls av bilder från ett sönderbombat Aleppo, får vi inte glömma att 13,5 miljoner människor behöver akut hjälp. Av de hjälpbehövande är hälften barn eller unga.

Enligt FN är hjälpbehovet i Syrien och dess grannländer nu större än någonsin. Bara för år 2017 behövs det 7,9 miljarder US dollar för att hjälpa syrier i landet, syrier som har flytt sina hem och de samhällen som nu bistår dem.

År 2017 garanterar UNICEF bl.a. rent vatten för 12 miljoner människor enbart inom Syriens gränser, vaccinerar över 3 miljoner barn mot polio och stöder skolgången för över 3 miljoner barn.

Hösten 2015, när flyktingkrisen var inne i sitt första, akuta skede gjorde Eva Ahlströms stiftelse en 100 000 euros donation till UNICEF:s katastroffond för deras arbete i Syrien och länderna därikring. Tack vare ett upprop från stiftelsen trädde även Otto A. Malms donationsfond och Stiftelsen Tre Smeder in med motsvarande summor för att stöda flyktingarbetet i Finland genom bl.a. Röda Korset. Nu upprepade vi strategin med detta goda resultat – och denna gång ville hela 5 stiftelser anta vår utmaning. (Foto: Shutterstock).