Stationens barn arbetar bland flickor för att det behövs

Eva Ahlströms stiftelse har deltagit i finansieringen av det arbete med flickor som Aseman lapset–Stationens barn rf har utfört ända sedan start. Flickarbetet är en del av organisationens Walkers-verksamhet som erbjuder de unga gratis mötesplatser i form av Walkershuset, Walkersbussen och Walkersbilarna.

Walkersverksamheten låter ungdomar samtala med varandra men också med trygga vuxna. För vissa ungdomar är anställda och frivilliga som arbetar inom Stationens barn de första trygga vuxna i livet som de har haft kontakt med. Walkersarbetet handlar i stor utsträckning om att bygga upp de ungas tillit, att lyssna och att ge av sin tid. Detta är också grunden för arbetet bland flickorna.

Stationens barn har på fältet noterat att det finns stora luckor i de ungas kunskaper om sexualhälsa. Arbetet bland flickorna syftar till att reparera dessa luckor. När flickarbetet började fick Walkersverksamheten en ny anställd som helt kan koncentrera sig på flickornas situation. Målgruppen är 13–21-åriga flickor och unga kvinnor. Flickarbetet syftar till att öka flickors och unga kvinnors kunskaper om sexualhälsa, den egna kroppen, parrelationer och de egna gränserna.

I arbetet bland flickorna skapas ett rum där de unga känner sig trygga och fritt kan ge utlopp för vad de känner och få svar på alla sorters frågor som tynger dem.  Flickarbetet ger en möjlighet att också påverka individens kamratkrets genom att samla alla runt samma bord för att diskutera och lära sig nytt.

Verksamhetsledaren för Stationens barn Christian Wentzel konstaterar att man på de unga kan se att barndomen har förkortats och ungdomstiden förlängts. Det har lett till att också sexualitetsrelaterade frågor väcks tidigare än förr.

”Det finns mycket i världen som blir lättare att hantera när man har några kilometer bakom sig. Om sådana frågor dyker upp alltför tidigt kan de orsaka förvirring och illamående”, säger Wentzel. Också de sociala medierna, den accelererande takten i samhället och mängden olika möjligheter ökar de ungas ångest: ”Världen förändras, dagens ungdomar har till en del helt andra utmaningar framför sig än tidigare generationer”.

De som arbetar för Stationens barn träffar under året hundratusentals ungdomar runt om i Finland. Med hjälp av Walkersbilen når man unga också på mindre orter.

Arbetet bland flickor handlar inte bara om att höja kunskapsnivån. Det är också viktigt att de unga blir sedda. ”Vi frågar hur det står till, vi ger dem tid och lyssnar på riktigt på vad de svarar, det är den viktigaste faktorn i ekvationen”, säger Wentzel. Detta gäller såväl i flickarbetet som i vardagslivet för alla och envar: ”Vi bär alla ansvar för varandra”.