Stiftelsefusion ger betydande kapitaltillskott

Styrelserna för Stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms Minne sr (CTAS) och Eva Ahlströms Stiftelse sr (EAS) har den 9.3.2018 fattat beslut om fusion av de två stiftelserna så att den förra fusioneras in i Eva Ahlströms stiftelse.

Bakgrunden till fusionen är de två stiftelsernas likartade verksamhet och värdegrund. Genom fusionen förbättras EAS verksamhetsförutsättningar i och med att kapitalbasen i EAS så gott som fördubblas. Bokföringsvärdet av de tillgångar som överförs från CTAS till EAS var ca 0,9 Meur vid slutet av år 2017 och dagsvärdet för tillgångarna var ca 1,8 Meur.

Processen för fusionering av de två stiftelserna sätter igång omedelbart och den planerade dagen för verkställandet av fusionen är den 31.8.2018. Verkställandet av fusionen behöver sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Eva Ahlströms Stiftelse har visat kompetens och vilja att jobba för de saker som stiftelsen representerar och vi är imponerade av den kapacitet som stiftelsen har visat, säger Carl Ahlström, ordförande för CTAS.

Vi sätter stort värde på det stöd och det erkännande vi har fått av styrelsen för CTAS för vår verksamhet. Vi är mycket tacksamma över detta förtroende och ser fram emot att kunna fortsätta vår verksamhet med en klart starkare balans tack vare det kapitaltillskott vi får genom denna fusion säger Maria Bondestam, ordförande för EAS.