Stöd till CMI:s internationella arbete

Industrisläkten Ahlström stöder Crisis Management Initiatives (CMI) fredsarbete. Organisationens grundare är president Martti Ahtisaari.

Samhällsansvar ingår i släkten Ahlströms värderingar. Släktföretagets grundare Antti och Eva Ahlström var betydande filantroper under det sena 1800-talet, och de levde efter principen ”förmögenhet förpliktar”. Idag, 160 år senare, stöder både Eva Ahlströms stiftelse, som har grundats av släktens kvinnliga avkomlingar, och Ahlström Capital, ett av Finlands största privata investeringsbolag, den finländska organisationen CMIs arbete för att främja fred i de mest utmanande konfliktområdena i världen.

”Att kunna påverka är framförallt ett privilegium”, säger Maria Bondestam (född Ahlström), ordförande för Eva Ahlströms stiftelse som grundades för sex år sedan. Stiftelsen inriktar sig på att via expertorganisationer stödja ekonomiskt utsatta familjer, speciellt kvinnor och barn. ”Allt börjar med stabila förhållanden”, noterar Bondestam. ”Utan fred finns ingenting. Det är viktigt att fokusera på orsaken till problemen, samt på möjligheterna att förebygga dem” CMI är en av världens ledande fredsförmedlare och organisationen försöker gå på djupet med orsakerna till de våldsamma konflikterna i Mellanöstern, Kaukasusområdet och i Afrika.

Ahlström Capitals verkställande direktör Hans Sohlström tror i likhet med släktföretagets grundare starkt på ansvarsfull affärsverksamhet. Sedan Antti och Eva Ahlströms tid har affärsverksamheten blivit globalare, och krig och konflikter får långtgående följder. ”Företag kan inte sluta sina ögon för händelser i världen”, konstaterar han. ”Det är viktigt för oss att vara med och stöda finländsk fredsförmedling i världens krisområden, något som det nu om någonsin finns ett skriande behov av.”

***

Eva Ahlströms stiftelse och Ahlström Capital är betydande donatorer till CMI. CMI är en av president Ahtisaari grundad fredsförmedlingsorganisation, som förebygger och löser våldsamma konflikter med dialog och förhandlingar som arbetsredskap. www.cmi.fi

 

ahtisaari500px

President Martti Ahtisaari