Stiftelsen stöder barnen i Nepal

Lördagen den 25.4.2014 slog en kraftig jordbävning till i Nepal. Jordbävningens epicentrum låg nära huvudstaden Katmandu, och mättes till 6,7 på Richterskalan. Även grannländerna Indien, Kina och Bangladesh drabbades av naturkatastrofen. Området har även skakats av flera efterskalv och 2,8 miljoner människor har varit tvungna att lämna sina hem, många sover utomhus antingen för att deras hus har förstörts i och med jordbävningen eller pga rädsla för nya efterskalv. Över 7 600 människor har rapporterats döda och över 16 300 människor har skadats i katastrofen. Närmare 2 miljoner barn är i direkt behov av hjälp. Nepal behöver all den hjälp den kan få, och Eva Ahlströms stiftelse har därför beslutat att donera 5 000 € som krishjälp via UNICEF till landet.

UNICEF ansvarar i krissituationer, så som nu i Nepal, för vatten- o sanitetsfrågor samt för att de Nepalesiska barnens skolgång garanteras i någon form. Det är viktigt i en krissituation att barn får fortsätta skolan eftersom det hör till bekanta vardagsrutiner och inger lugn o förtröstan/hopp inför framtiden.