Vi stöder UNICEFs barnskyddsarbete i Zambia

Vi är stolta att annonsera vår förbindelse att stöda UNICEFs barnskyddsprogram i Zambia med 300 000 euro under en tre års period.

”Vi talar inte om donationer. Det här är en investering i mänsklighetens framtid”, säger vår styrelseordförande Maria Bondestam.

Stiftelsen har stött UNICEFs arbete till förmån för världens barn ända sedan år 2011. Tidigare har vi stött projekt i sådana områden där Ahlströms-företag verkar. I Afrika har släktens företag ännu ingen verksamhet.

Varför vändes blicken nu mot den afrikanska kontinenten?

– Det är en världsdel där det behövs enorma investeringar i barnen. Annars hotar en fattigdoms- och ojämlikhetsspiral, som åstadkommer förutom mänskligt lidande även instabilitet, landsflykt och emigration, konstaterar Maria Bondestam.

Folkmängden i Zambia ökar snabbt och i landet behöver man vidta omfattande åtgärder för att försöka minska fattigdom och ojämlikhet trots den ökande befolkningen. En av målsättningarna är också att bryta befolkningstillväxten.

I och med det nya avtalet blir Eva Ahlströms stiftelse den första finländska stiftelsen i UNICEFs internationella donationsforum. Forumets medlemmar får förstahandsinformation om situationen för världens barn och kan diskutera och påverka tillsammans med UNICEFs andra betydelsefulla samarbetspartners.

– Efter vårt långvariga samarbete vet vi att Eva Ahlströms stiftelse är en inflytelserik förespråkare för UNICEFs arbete. Vi är också glada över att stiftelsen stöder just barnskyddet som det annars är svårt att få finansiering för, säger generalsekreteraren för UNICEF i Finland Marja-Riitta Ketola.

Lösningar på grundläggande problem

UNICEFs barnskyddsprogram i Zambia syftar bland annat till att öka registreringen av nyfödda barn och att minska antalet barnäktenskap och sexuellt våld mot flickor.

Till de centrala punkterna i programmet hör även att förbättra behandlingen av barn i rättssystemet, i olika inrättningar och i hemmen.

– Genom att investera i barnskyddet är vi med och främjar barnens skolgång och välmående och medverkar till att bryta fattigdomsspiralen, fortsätter Bondestam.

Hon tror att man samtidigt påverkar de grundläggande orsakerna bakom bland annat emigration och social instabilitet.

– När barnen får utbildning och ser möjligheter i livet, behöver de inte senare ty sig till några extrema grupper eller erbjudanden från människosmugglare.

”Om du vill påverka, investera i UNICEFs arbete!”

Tidigare har stiftelsen stött UNICEFs vatten- och sanitetsarbete i de indiska delstaterna Madhya Pradesh och Rajasthan. Båda dessa indiska pilotprojekt var stora framgångar, eftersom delstaterna i stor utsträckning tillämpade lärdomarna från projekten i hela delstaten.

Stiftelsen har även understött UNICEFs nödhjälpsarbete. År 2015 gjorde stiftelsen en betydande donation för att stöda barn som blev lidande i flyktingkrisen. År 2017 gjorde stiftelsen en donation till förmån för Syriens barn och utmanade sina egna intressegrupper att också delta.

Dessutom förband sig August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva Ahlströms stiftelse och familjen Paulig år 2016 att stöda UNICEFs arbete i Vietnam. Medlen används under tre års tid till ett program som stöder handikappade barns skolgång i landet.

Maria Bondestam säger sig efter sex års samarbete vara övertygad om nyttan med UNICEFs arbete.

– UNICEF har FN:s mandat och därigenom direkt tillträde till diskussioner med regeringarna. Om du vill kunna påverka, investera i UNICEFs arbete!

”Inte en donation, utan en investering i mänsklighetens framtid.”

Inom Eva Ahlströms stiftelse använder man inte gärna termen donation. I stället talar man om investeringar.

– Detta är en investering i mänsklighetens framtid. Den främjar förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Samtidigt främjar den affärsverksamhet, för en stabilare värld är en bättre plats för att göra business.