Wash-projektet i Rajasthan redan framgångsrikt

På bara ett år har vårt WASH-projekt i Rajasthan, Indien visat fina resultat. UNICEFs pilotprojekt inkluderade initialt 300 skolor och 40 000 barn men når redan nu betydligt fler. Tack vare att delstatens Rajasthans regering redan i detta tidiga skede övertygats om projektets potential har resurser allokerats till projektet med påföljden att det nu når 750 skolor och 93 000 barn.  Stiftelsen stöder projektet tack vare en donation av Ahlstrom Abp.
Tidigare har stiftelsen understött ett WASH-projekt i delstaten Madhya Pradesh (läs mera här).